برگزاری مجمع سالیانه هلدینگ سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت

ابتدا ضمن تعیین هیات رئیسه مجمع ، هیات مدیره و مدیر عامل شرکت گزارش مبسوط و مفصلی از اقدامات و عملکرد خود و چالشها و موانع مربوط به سنوات گذشته و چشم انداز و استراتژی آینده شرکت  ارایه نمودند که مورد توجه صاحبان سهام قرار گرفت .

پیرو دعوت قبلی و با استعانت از خداوند متعال مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت مربوط به سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۵ ساعت ۱۵ روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۶ با حضور کلیه سهامداران در محل شکت تشکیل گردید.

ابتدا ضمن تعیین هیات رئیسه مجمع ، هیات مدیره و مدیر عامل شرکت گزارش مبسوط و مفصلی از اقدامات و عملکرد خود و چالشها و موانع مربوط به سنوات گذشته و چشم انداز و استراتژی آینده شرکت ارایه نمودند که مورد توجه صاحبان سهام قرار گرفت .

سپس گزارش بازرس و حسابرس قانونی شرکت قرائت و درباره مفاد آن بحث و بررسی به عمل آمد و پس از استماع توضیحات مدیران شرکت درباره هر یک از موضوعات مطروحه در گزارش حسابرسی و اظهار نظر حسابرس مستقل شرکت در مورد صورتهای مالی شرکت و فقدان هرگونه ایراد نسبت به عملکرد شرکت در سال مالی مذکور ، مجمع وارد دستور شد و در چارجوب قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تجارت تراز و صورتهای مالی شرکت تصویب و همچنین بازرس و حسابرس قانونی شرکت و روزنامه کثیر الانتشار جهت انتشار آگهی های شرکت انتخاب و تعیین گردید.

در خاتمه مجمع از عملکرد هیات مدیره در سال مالی ۱۳۹۵ قدردانی و در خصوص هدف گذاریهای آتی و نیل به اهداف چشم انداز، مصوبات لازم را ارائه نمود.