با استعانت از خداوند متعال و پیرو دعوت قبلی، مجمع عمومی عادی سالانه شرکت (هلدینگ)سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت مربوط به سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه ۱۳۹۶ ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۳۰/۳/۱۳۹۷ با حضور کلیه سهامداران و اعضای هیات مدیره شرکت در محل شرکت تشکیل شد.

ابتدا ضمن تعیین هیات رئیسه مجمع ، مدیر عامل شرکت گزارش مبسوطی از اقدامات و عملکرد شرکت و چالشها و موانع و چشم انداز، استراتژی و برنامه های آینده شرکت ارایه نمودند.

سپس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت قرائت و درباره مفاد آن بحث و بررسی به عمل آمد و پس از استماع توضیحات مدیران شرکت درباره هر یک از موضوعات مطروحه در گزارش حسابرسی و نظر حسابرس مستقل راجع به صورتهای مالی شرکت که با اظهار نظر مقبول و بدون بند حسابرسی ارائه شده است ، مجمع وارد دستور شد و در چارچوب لایحه اصلاحی قانون تجارت صورتهای مالی شرکت مربوط به دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ تصویب و همچنین حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ و روزنامه کثیر الانتشار جهت انتشار آگهی های شرکت انتخاب و تعیین شد.

در خاتمه مجمع از عملکرد هیات مدیره و کارکنان شرکت در سال مالی  ۱۳۹۶قدردانی و در خصوص هدف گذاری های آتی و نیل به اهداف چشم انداز، مصوبات لازم را ارائه نمود.